Lieve mensen,


Ik wil het met jullie hebben over overtredingen van de natuurwetten. Wat een heel ander onderwerp, denken jullie nu? Welnee! Het is nauw verwant met het voorgaande. Wat is een natuurwet? Wel, heel simpel. Een natuurwet geeft aan wat volgens de natuur die het omvat, moet gebeuren. Op aarde hebben jullie ego-regels, die jullie samen vatten in ego-wetten. De Geest leeft volgens de natuurwetten. Heel simplistisch weer gegeven! Er zijn regels van Hoger Orde. De tijd is gekomen, dat jullie mogen kennis maken met deze regels. Want ze zijn belangrijk. En het belangrijkste is dat ze voor het ego onbekend zijn. Sterker nog, het ego wil ze niet kennen. Want het druist in tegen zijn dictatuur die verschillen nastreeft. Goed/kwaad – licht/donker -. Jij bent slecht en jij bent goed enzovoort. Maar voor het ego doe je het nooit goed. Het ego speelt jullie tegen elkaar uit en geniet ervan. De natuurwetten daarentegen kennen geen tegenstellingen. Ze zijn wat ze zijn. Altijd hetzelfde en toch veranderlijk. En volledig betrouwbaar. Het is niet moeilijk om deze wetten te volgen, wanneer jullie je ego overstegen hebben. Want ze horen bij de Eenheid en de Liefde/Geest. Jullie zullen, als je eenmaal kennis gemaakt hebben met deze wetten, voelen dat jullie zijn thuis gekomen. Daar waar jullie horen te zijn. Deze wetten hoeven niet benoemd te worden, niet geleerd te worden, het is alleen nodig dat ze gekend worden. Ze zijn er altijd, zichtbaar voor wie ervoor kiest ze te zien en te kennen en uiteindelijk te ervaren. Deze wetten worden door pure Liefde omgeven en zijn alleen maar Liefde. Eenmaal gekend zijn ze toepasbaar voor jullie wereld. En alles zal anders zijn, niets zal meer zijn wat het lijkt. Naamplaatjes verdwijnen en maken plaats voor stilte, waarin de natuurwetten als vanzelfsprekend hun plaats innemen. Het is bijna onmogelijk in jullie mensentaal weer te geven, wat er zich afspeelt, nadat alles tot stilstand is gekomen. Jullie zullen een werkelijke hemel op aarde ervaren omringd door Liefde en Schoonheid in Vrede en Harmonie. Een utopie? Nee, zeker niet! Doe wat jullie kunnen en doe het met Liefde en Overgave, dan zal dit jullie deel zijn.    

 

In Liefde    Immanuel                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     terug