Lieve mensen,

 

Ik wil graag dat jullie luisteren! Heel goed en scherp luisteren! Naar jullie innerlijke dialoog. Een gesprek tussen de verschillende ego stemmen binnen in jullie. Hele discussies. Probeer jullie daar bewust van te worden. Probeer jullie bewust te worden van wat er zich binnenin jullie afspeelt. En als jullie goed meeluisteren, zullen jullie ontdekken, dat het binnenin jullie gaat zoals buiten jullie in de wereld. Dezelfde discussies, dezelfde waarde oordelen enzovoort. Dat bevestigt nu het principe, zo binnen, zo buiten. Luister ernaar en vraag jullie dan af, wie er luistert. Dat is nou wie je werkelijk bent! In Eenheid! Dat is de Geest/Liefde. Alles wat is, zal zijn en altijd is geweest. Word je daarvan bewust. Laat dat tot jullie door dringen. Neem niet deel aan die innerlijke dialogen, maar neem ze waar. Wordt ook hiervan een toeschouwer. Een luisteraar op de tribune. En nu komt het! Neem alleen deel als het nodig is! Laat je niet verleiden tot welke discussie dan ook. Besef, dat je de discussies en de waarde oordelen, kortom, de gehele dialogen, niet bent! Jullie zijn veel meer dan dat! En daar zit jullie Kracht! Van daaruit kunnen jullie met Liefde de dialogen bezien en beluisteren. Het is niet zo ingewikkeld als het klinkt. Het vergt oefening en doorzettingsvermogen, maar dat hebben jullie. Jullie mogen er gebruik van maken. Wij steunen jullie op alle mogelijke manieren. Treed deze dialogen vanuit de Liefde die jullie zijn, tegemoet. Breng uitsluitend Liefde in. Alsof jullie naar een nieuwe wereld kijken vanuit een beheersbaar, onderworpen ego, zo zullen jullie de innerlijke wereld ook met een nieuwe visie gaan bezien. Vergeet niet! Zo binnen, zo buiten!

In Liefde    Immanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     terug