Lieve mensen,


Ik weet dat er tussen jullie mensen zitten die denken: “Daar heb je de zoveelste, die eens weer iets wil zeggen”! Nou, dat is ook zo! En het is om jullie te helpen. Ik mag dit doen vanuit de Liefdevolle warmte waarin ik me bevind en het is aan jullie, wat jullie ermee gaan doen. Het is voor jullie gemakkelijk, vanuit jullie ego commentaar te leveren Het is voor jullie lang niet zo gemakkelijk, open te staan. Wisten jullie, dat jullie je eigen gezondheid in de hand hebben? Wat een uitspraak, he? Maar het is wel de waarheid. Elke ziekte komt voort uit het verkeerd gerichte ego denken. Opgeslagen emoties, die niet geuit worden, maar zich nestelen in het lichaam. Het lichaam is een perfecte en prachtige machinerie en het kan perfect werken. Maar als je een machine niet goed onderhoud en behandeld, zal deze falen. De machine werkt dan niet voor , maar tegen jullie. Als jullie je met het massa denken concentreren op oorlog, rampen, ziekte, ellende, armoede, moord, doodslag, verkrachting, diefstal enzovoort, dan is dat wat jullie zullen ontvangen. De Kracht van de gedachten in miljoenvoud. Denk je eens in! Als jullie voor een moment zouden accepteren, dat jullie de Kracht van jullie denken verkeerd richtten, dan zou er een andere wereld zijn. Maar de sceptici onder jullie zullen blijven vast houden aan het ego en zijn denkwijze. Voor hen is dit schrijven ook bedoeld. Via jullie, die met deze materie reeds bezig zijn, kunnen we de muur naar deze ego’s omver werpen. En door jullie kunnen deze ego’s bereikt worden. Als jullie bereid zijn jullie ego’s af te wijzen in de vorm waarin die nu werkt, dan zal door jullie de wereld verbeterd worden. We hebben jullie nodig om dit te bereiken. En jullie hebben ons nodig. Maak een vuist tegen het ego. Wij helpen jullie, waar we kunnen. Doe mee!  Wij houden van jullie.

In Liefde     Immanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       terug