Lieve mensen,


Het is nodig te onderzoeken hoe de Geest werkt. De Geest van de mens is het meest complexe deel en met geen menselijk instrument te meten. Het is nodig te beseffen dat de Geest gestuurd wordt door een Hogere Orde. En niet te beïnvloeden is door jullie ego. Niets op aarde, geen enkele goocheltruc van jullie ego, kan enige invloed uitoefenen op de Geest. De Geest is in de stilte en wordt omgeven door stilte. De Geest is als het ware “verstild”. Toch is, vanuit jullie ego gezien, de Geest het meest beangstigende deel van de mens. Sinds mensenheugenis, om het maar zo te zeggen, kennen jullie al de meest beangstigende werking van de Geest. Let wel, vanuit jullie ego! Jullie ego wordt nog steeds gediend op aarde en heeft, helaas, nog steeds veel aanhangers. Dit staat in direct verband met de angst die er diep in jullie heerst voor de werking van de Geest. Spiritualiteit is er op aarde in vele vormen. De aarde wordt momenteel overspoeld met informatie. Vanuit Hogere Bronnen krijgt  de mensheid de waarheid aangereikt in vele vormen. Wat niet wil zeggen, dat er verschillende waarheden zijn. Integendeel! Er is maar één waarheid. Liefde! De kern van een ieder van jullie. Maar om in de verschillende ego’s van jullie door te kunnen dringen, is het nodig op talloze manieren één en dezelfde waarheid aan te reiken. Iedere keer in een ander jasje. Of met een ander kleurtje. Het is noodzakelijk dat de mens zich bewust wordt van zijn ware aard, die uitsluitend Liefde is. Velen onder jullie zullen steeds meer en vaker geconfronteerd worden met ziekte, depressie, ongelukken en ga zo maar door. Helaas is het massa denken nog heel sterk. Maar de Geest is sterker, terwijl Hij onaantastbaar en het ego slechts een illusie is. Het ego houdt de mensheid staande, denkt hij. Maar de terugkeer naar de Liefde is sterker in zijn aantrekkingskracht. Om de Geest te kunnen begrijpen is het nodig dat men zich vrij maakt van gedachten. Dit is een onmogelijke taak voor het ego, die niets liever wil, dan blijven hangen in gedachten over het verleden of de toekomst, om zo het heden te scheppen. Het is dus zaak om het ego uit te bannen, oftewel, te overstijgen. Dit lijkt een onmogelijke opgave voor de mensheid. Maar er is een simpele oplossing. Aanvaard dat alles, maar dan ook werkelijk alles, illusie is. Ook de interactie tussen mensen, onderling. Alles! Aanvaard het in alles en door alles heen. Hou het jezelf 24 uur per dag voor. Dit is allemaal illusie! Roep jezelf, bij alles wat je doet, tot de orde. Het is allemaal illusie en niets anders! Je beleeft het, maar weigert het te doorleven en erin mee te gaan. Maak je keuzes aan de hand van dit gegeven. Wel met verantwoording, want wat je zaait, zul je oogsten. Zie het leven als een droom, waarin je een rol vervult. Je kunt zelf kiezen, welke rol. Kies hem weloverwogen, want je krijgt terug, wat je geeft. In het begin zal het moeizaam gaan, maar het geeft jullie ware aard de ruimte die het nodig heeft om tevoorschijn te komen. Zonder mankeren. En het zal steeds gemakkelijker gaan. Jullie zullen ontdekken dat het leven, zoals het door het ego gepresenteerd wordt, geen voldoening geeft. Alles zal steeds soepeler en gemakkelijker gaan in jullie levens. De Liefde, die jullie essentie is, zal jullie steeds meer gaan leiden. En jullie zullen feilloos weten wanneer jullie op de goede weg zijn.

In Liefde    Immanuel

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     terug